Zaczynaliśmy od zera ...

Historia


Na rynku transportowym pojawiliśmy się w 2000 roku z ogromem marzeń i motywacją zaistnienia w świecie transportu międzynarodowego.

Było nas dwóch, pomysłodawca przedsięwzięcia oraz kierowca.

Zaczynaliśmy od zera ...

W pierwszym roku firma posiadała jeden zestaw ciężarowy, którym przewiozła 100 ładunków dla naszych pierwszych klientów.
Okres intensywnego rozwoju rozpoczął się w chwili otwarcia rynków międzynarodowych wraz z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej.

W kolejnych latach intensywnie rozwijaliśmy nie tylko tabor własny ale również nasze kompetencje i kulturę pracy w zespole.
Dynamiczny rozwój firmy wymuszał zmiany we wszystkich obszarach działania począwszy od zmian struktury organizacyjnej, rozwoju systemów informatycznych skończywszy na świadomym kształtowaniu wartości opartych o szacunek oraz identyfikację wszystkich pracowników z celami organizacji.

Realizujemy marzenia sprzed lat

Zarząd

Pracujemy zgodnie z filozofią optymalnej sprawności organizacyjnej oraz organizacji uczącej się, dlatego inwestujemy w rozwój kompetencji pracowników.

W branży usług, to ludzie kreują jakość, zaś systemy organizacyjne i informatyczne pozwalają osiągnąć wartość dodaną z pracy setek ludzi.

Flota

Posiadamy flotę własną 250 zestawów ciężarowych oraz 150 zestawów ciężarowych należących do naszych zakontraktowanych przewoźników.

Przewaga techniczna

Tabor składa się z ciągników siodłowych oraz ultra lekkich naczep kurtynowych spełniających normę EN12642 dedykowanych do obsługi kluczowych branż:

 • naczepy typu standard (L 13,60 x W 2,50 x H 2,90)
 • naczepy typu mega Back Door Extension (L 13,60 x W 2,50 x H 3,00)
 • naczepy typu mega dedykowane do przewozy roli papieru (320 cm) na stojakach w poziomie (L 13,60 x W 2,50 x H 3,00)
 • naczepy typu coil mulda do przewozu blachy w rolach (L 13,60 x W 2,50 x H 2,80)
 • 100 % zestawów ciężarowych jest wszechstronnie wyposażona w systemy zapewniające bezpieczeństwo czynne i bierne kierowców, innych użytkowników ruchu drogowego oraz towaru
 • 100 % ciągników siodłowych spełnia normę emisji spalin EURO 6
 • 100 % zestawów ciężarowych jest wsparta kontraktami serwisowo – naprawczymi przez producentów pojazdów, w celu zapewnienia gwarancji niezawodności pracy oraz terminowości dostaw
 • 100 % zestawów ciężarowych jest wyposażona w inteligentny system telematyczny stając się częścią zintegrowanego systemu informatycznego TMS

Jakość

Jakość jest dla nas biznesowym priorytetem.
Wdrożyliśmy zintegrowaną wewnętrzną politykę jakości oraz bezpieczeństwa zgodną z międzynarodowymi standardami ISO, SQAS oraz WSK.

 

WE DELIVER QUALITY

Pracujemy w oparciu o wewnętrzne wskaźniki jakości obejmujące:

 • monitoring procesu obsługi Klientów
 • optymalizację łańcucha dostaw
 • ciągłe doskonalenie procesów
 • zaangażowanie wszystkich pracowników
 • audyty wewnętrzne
 • szkolenia pracowników
 • wyzwalanie inicjatywy i kreatywności pracowników
 • szacunek i tolerancję
 • wysoką etykę

Jesteśmy transparentni wobec naszych klientów.
Dostarczamy pakiet wartości dodanych poprzez:

 • przekazywanie statusów przesyłki on-line za pośrednictwem systemu informatycznego lub platform integracyjnych (Gate House)
 • przekazywanie dokumentacji przewozowej natychmiast po zrealizowaniu dostawy on-line
 • przekazywanie dokumentacji rozliczeniowej natychmiast po zrealizowanej dostawie w formie e-faktury
 • przekazywanie wskaźników jakościowych w formie zindywidualizowanych raportów
 • dedykowaną obsługę naszych opiekunów
 • komunikację w języku klientów
 • regularne spotkania z klientami w celu analizy naszych świadczeń i znajdowaniu optymalnych rozwiązań dla klientów

CRS

Działamy w sektorze gospodarki, którego wpływ nie pozostaje obojętny na środowisko naturalne.

Jesteśmy tego świadomi i prowadzimy odpowiedzialny biznes.

Jeśteśmy wrażliwi

Podejmujemy działania inwestycyjne oraz organizacyjne redukujące negatywne efekty uboczne prowadzanej przez nas działalności transportowej.

Inwestujemy w nowoczesne i ekologiczne środki transportu oraz odnawialne źródła energii.
Kształtujemy świadomość naszych pracowników oraz aktywizujemy do działań pro społecznych oraz ekologicznych.

100%

ekologiczny tabor spełniający normę emisji spalin EURO6

100%

recycling

100%

zaangażowania pracowników w działalność pro ekologiczną

100%

zaangażowania pracowników w działalność charytatywną

100%

zaangażowania pracowników w działalność sportową i kulturalną

100%

zaangażowania firmy w rozwój świadomości pracowników i lokalnej społeczności

Napisz do nas

Pobierz statut spółki