Zaczynaliśmy od zera ...

CRS

Działamy w sektorze gospodarki, którego wpływ nie pozostaje obojętny na środowisko naturalne.

Jesteśmy tego świadomi i prowadzimy odpowiedzialny biznes.

Jeśteśmy wrażliwi

Podejmujemy działania inwestycyjne oraz organizacyjne redukujące negatywne efekty uboczne prowadzanej przez nas działalności transportowej.

Inwestujemy w nowoczesne i ekologiczne środki transportu oraz odnawialne źródła energii.
Kształtujemy świadomość naszych pracowników oraz aktywizujemy do działań pro społecznych oraz ekologicznych.

100%

ekologiczny tabor spełniający normę emisji spalin EURO6

100%

recycling

100%

zaangażowania pracowników w działalność pro ekologiczną

100%

zaangażowania pracowników w działalność charytatywną

100%

zaangażowania pracowników w działalność sportową i kulturalną

100%

zaangażowania firmy w rozwój świadomości pracowników i lokalnej społeczności

Napisz do nas

Pobierz statut spółki