Polityka jakości

POLITYKA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA


KOIMEX S.A. jest organizacją działającą w celu osiągnięcia korzyści przez wszystkie zainteresowane strony, a przede wszystkim dążymy do podnoszenia poziomu satysfakcji Klienta z naszej współpracy.

Usługa transportowa, spedycyjna, doradztwo logistyczne powstaje w wyniku bezpośredniego kontaktu personelu firmy z klientem, jest produktem niematerialnym, a jej jakość oceniana jest po dokonaniu zakupu. Jakość usług jest więc ściśle skonsolidowana z kompetencją pracowników i sposobem obsługi klientów. Ważna kwestią jest także perfekcyjny system przepływu informacji, który decyduje o skuteczności i efektywności świadczonych usług, a co za tym idzie o ich jakości.

Spełnienie oczekiwań i uznanie Klienta uzyskujemy także realizując dostawy towarów w systemie just in time i dążąc do kompleksowej obsługi klientów.

Jesteśmy świadomi zagrożeń dla środowiska naturalnego wynikających z prowadzonej działalności.

Majac na uwadze powyższe stwierdzenie, wysoką jakość świadczonych usług, bezpieczeństwo i higienę pracy oraz chcąc zachować środowisko naturalne w jak najlepszym stanie dla przyszłych pokoleń, wyznaczamy sobie następujące cele.

 • - profesjonalny sposób obsługi klientów,
 • - permanentny monitoring pojazdów
 • - zapewnienie pełnej kontroli przepływu informacji między zleceniodawcami a wykonawcami,
 • - elastyczność czasów dostaw - podwójne obsady w przewozach,
 • - precyzyjne dotrzymywanie wyznaczonych terminów realizacji zleceń,
 • - minimalizacja naszego oddziaływania na środowisko, a zwłaszcza zmniejszenie emisji spalin,
 • - przestrzeganie wszystkich wymagań prawnych dotyczących środowiska,
 • - właściwe gospodarowanie odpadami,
 • - stałe podnoszenie poziomu kompetencji naszych pracowników poprzez system szkoleń,
 • - systemowe  podejście  do  ewentualnych  niezgodności,  sprawne  raportowanie  i  podejmowanie  działań korygujących i doskonalących,
 • - wdrożenie programu BBS (Behaviour Based Safety)
 • - zmniejszenie liczby wypadków przy pracy,
 • - poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego,
 • - wprowadzenie środków w celu poprawy bezpieczeństwa i zdrowia pracowników w miejscu pracy,


Zarząd KOIMEX S.A. gwarantuje dostępność zasobów niezbędnych do osiągnięcia Celów Jakościowych i Środowiskowych oraz BHP. Poprzez spełnienie wymagań prawnych i ciągłe doskonalenie skuteczności Zintegrowanego Systemu Zarządzania,  zobowiązania wynikające z Polityki ZSZ staramy się realizować w stopniu przewyższającym założenia.
Ponadto w ramach systemu BHP zobowiązujemy się do:

 • - zapewnienia bezpiecznych i zdrowych warunków pracy w celu zapobiegania urazom i chorobom związanym z pracą,
 • - eliminowania zagrożeń i zmniejszenia ryzyk BHP,
 • - konsultacji i uczestnictwa pracowników i przedstawiciela pracowników,


Nasi pracownicy zobowiązują się do niespożywania napojów alkoholowych w pracy, nie palić w miejscu pracy, z wyjątkiem obszaru przeznaczonego do palenia, nie spożywać, ani nie przyjmować żadnych substancji odurzających, halucynogennych lub psychoaktywnych.
Polityka ZSZ jest rozpowszechniana u Klientów, pracowników, a Kierownictwo spółki identyfikują się z jej celami.

Prezes Zarządu

Do pobrania

Napisz do nas

Pobierz statut spółki

Polityka prywatności

Aby zapewnić prawidłowe działanie i wygląd niniejszego serwisu oraz aby go stale ulepszać, stosujemy takie technologie jak pliki cookie oraz usługi firm Adobe oraz Google. Ponieważ cenimy Twoją prywatność, prosimy o zgodę na wykorzystanie tych technologii.

Dostosuj
Zgoda na wszystkie
Zgoda na wszystkie
Zgoda na wybrane