12.01.2024 | Eksperci | KOIMEX

Zmiany w systemie SENT

12 stycznia 2024 roku w systemie SENT doszły nowe obowiązki związane ze zgłoszeniami. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z 9 października 2023 roku, system SENT obejmuje teraz dodatkowo przewóz 11 rodzajów odpadów, jeżeli ich masa brutto przesyłki jest równa albo przekracza 1000 kg lub jej objętość jest równa albo przekracza 1000 litrów.

KOIMEX specjalizuje się w przewozach towarów akcyzowanych, materiałów niebezpiecznych oraz odpadów.
Ta gałąź branży TSL wymaga szczególnego zaangażowania zarówno w bezpieczeństwo przewozu towarów, jak i stałego monitorowania przepisów prawnych dotyczących wszelkich zmian w tym zakresie.

Dziś dzielimy się z Wami wiedzą – zaobserwuj nasz profil, by być na bieżąco.

Poniżej podajemy wykaz dodatkowych obowiązkowych zgłoszeń wraz z kodami CN, które wzbogaciły dotychczasową listę.

– 08 01 11* - odpady farb i lakierów zawierających rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne,
– 08 01 13* - szlamy z usuwania farb i lakierów zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne,
– 08 01 15* - szlamy wodne zawierające farby i lakiery zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne,
– 08 01 17* - odpady z usuwania farb i lakierów zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne,
– 08 01 19* - zawiesiny wodne farb lub lakierów zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne,
– 08 01 21* - zmywacz farb lub lakierów,
– 08 03 12* - odpady farb drukarskich zawierające substancje niebezpieczne,
– 08 03 14* - szlamy farb drukarskich zawierające substancje niebezpieczne,
– 08 04 09* - odpadowe kleje i szczeliwa zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne,
– 08 04 13* - uwodnione szlamy klejów lub szczeliw zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne,
– 08 04 15* - odpady ciekłe klejów lub szczeliw zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne

Podmioty wysyłające te towary mają obowiązek dokonania zgłoszenia przewozu do elektronicznego rejestru SENT

Czym jest rejestr SENT?
Rejestr SENT, czyli System Elektronicznego Nadzoru Transportu, to teleinformatyczny system monitorowania przewozu tzw. "towarów wrażliwych", utworzony przez Krajową Administrację Skarbową.

System ten powstał w celu realizacji ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów.

Rejestr SENT umożliwia natychmiastową wysyłkę wymaganych ustawą danych, a także ich uzupełnianie i aktualizację. Dostęp do SENT ma miejsce za pośrednictwem usługi e-Przewóz na Platformie Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC).

Podmioty przewożące towary "wrażliwe" na i przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej mają obowiązek dokonania zgłoszenia takiego przewozu do elektronicznego rejestru oraz jego uzupełniania i aktualizacji. Wykaz towarów objętych systemem monitorowania SENT obejmuje m.in. paliwa silnikowe, opałowe, oleje smarowe, alkohol etylowy, susz tytoniowy.

Przewoźnik ma obowiązek wyposażenia środka transportu w urządzenie przekazujące dane geolokalizacyjne do rejestru SENT. Istnieją również dedykowane aplikacje mobilne do obsługi zgłoszeń w systemie SENT.

Do przesyłania, uzupełniania i aktualizacji zgłoszeń w SENT zobowiązani są przedsiębiorcy, którzy spełniają ustawową definicję podmiotu wysyłającego, podmiotu odbierającego lub przewoźnika.

Towary objęte monitorowaniem w systemie SENT to tzw. "towary wrażliwe", które obejmują między innymi:
- Susz tytoniowy
- Paliwa silnikowe i opałowe
- Oleje smarowe
- Alkohol etylowy
- Produkty rolne, takie jak zboże, jaja, mięso drobiowe i produkty pszczele, jeśli ich masa brutto przekracza określone limity.

Dodatkowo, w systemie SENT monitorowany jest również przewóz towarów takich jak:
- Węgiel i produkty węglowe, jeśli masa brutto przesyłki przekracza 500 kg
- Produkty klasyfikowane w pozycji CN 3814, zawierające więcej niż 70% masy olejów ropy naftowej, jeżeli masa brutto przesyłki towarów przekracza 500 kg lub ich objętość przekracza 500 litrów.

Szczegółowy wykaz towarów objętych systemem monitorowania SENT jest dostępny w formie tabeli z podziałem na kody CN i TARIC, który można znaleźć w dokumentach dostępnych na stronie PUESC.
Dla ułatwienia podajemy link do wykazu towarów objętych systemem monitorowania SENT, aktualnego od dnia 12 stycznia 2024:

Szukasz sprawdzonego przewoźnika, który bezpiecznie dostarczy Twój towar za granicę? Zleć nam swoje przesyłki zgłaszane do SENT.

Wróć do listy

Napisz do nas

Pobierz statut spółki

Polityka prywatności

Aby zapewnić prawidłowe działanie i wygląd niniejszego serwisu oraz aby go stale ulepszać, stosujemy takie technologie jak pliki cookie oraz usługi firm Adobe oraz Google. Ponieważ cenimy Twoją prywatność, prosimy o zgodę na wykorzystanie tych technologii.

Dostosuj
Zgoda na wszystkie
Zgoda na wszystkie
Zgoda na wybrane