Zasady pobierania danych z tachografów cyfrowych

Dane z tachografu cyfrowego – pobieramy nie rzadziej niż co 90 dni

Ponadto dane z tachografu cyfrowego pobieramyw razie szczególnych okoliczności opisanych poniżej:

  • - natychmiast przed trwałym bądź okresowym przekazaniem pojazdu innej osobie lub firmie (np. w przypadkach sprzedaży pojazdu, wynajęcia),
  • - natychmiast w sytuacji, gdy urządzenie źle funkcjonuje, ale pobranie danych jest możliwe,
  • - natychmiast w przypadku wycofania pojazdu z użytkowania,
  • - w oznaczonym terminie w przypadku żądania przez uprawnione organy administracji publicznej lub uprawnione podmioty.

Dane z cyfrowej karty kierowcy – pobieramy nie rzadziej niż co 28 dni


Ponadto dane z cyfrowej karty kierowcy pobieramy w razie szczególnych okoliczności opisanych poniżej:

  • - przed ustaniem stosunku pracy danego kierowcy,
  •  
  • - w przypadku stwierdzenia utraty ważności karty,
  •  
  • - w oznaczonym terminie – w przypadku żądania przez uprawnione organy administracji publicznej lub uprawnione podmioty.

 

Podstawa prawna: ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 581/2010z dnia 1 lipca 2010 r. w sprawie maksymalnych okresów na wczytanie odpowiednich danych z jednostek pojazdowych oraz kart kierowców.

Przygotował: Marcin Biczkowski / TACHO ASYSTENT

Wróć do listy

Napisz do nas

Pobierz statut spółki

Polityka prywatności

Aby zapewnić prawidłowe działanie i wygląd niniejszego serwisu oraz aby go stale ulepszać, stosujemy takie technologie jak pliki cookie oraz usługi firm Adobe oraz Google. Ponieważ cenimy Twoją prywatność, prosimy o zgodę na wykorzystanie tych technologii.

Dostosuj
Zgoda na wszystkie
Zgoda na wszystkie
Zgoda na wybrane