Zakaz wyprzedzania się ciężarówek

Zakaz wyprzedzania się ciężarówek na autostradach i drogach ekspresowych

Od 1 lipca 2023 r. obowiązuje nowelizacja Prawa o ruchu drogowym wprowadzająca tzw. zakaz wyprzedzania. Za naruszenie zakazu wyprzedzania kierowca może zapłacić mandat w wysokości od 500 do 2000 zł. Wysokość mandatu będzie uzależniona od liczby pasów ruchu na drodze oraz od tego, czy wykroczenie zostanie popełnione w warunkach recydywy.

Ile wynosi mandat za wyprzedzanie?

W nowelizacji tej przewidziano, że za:

  1. naruszenie obowiązku korzystania wyłącznie z dwóch pasów ruchu przeznaczonych dla danego kierunku, znajdujących się najbliżej prawej krawędzi jezdni – grzywna wyniesie 500 zł, 
  2. naruszenie zakazu wyprzedzaniagrzywna wyniesie 1000-2000 zł.

Najwyższy mandat w wysokości 2000 zł będzie nakładany w warunkach tzw. recydywy, tj. w popełnienia wykroczenia w ciągu dwóch lat od ostatniego prawomocnego ukarania za to samo wykroczenie.

W szczególności przepisy te oznaczają, że:

  1. kierujący pojazdem kategorii N2 (pojazdy o masie maksymalnej przekraczającej 3,5 tony, ale nieprzekraczającej 12 ton)lub N3 (pojazdy o masie maksymalnej przekraczającej 12 ton) lub zespołem pojazdów o długości ponad 7 m na autostradzie lub drodze ekspresowej o trzech lub więcej wyznaczonych pasach ruchu na jezdni w jednym kierunku jest obowiązany korzystać wyłącznie z dwóch pasów ruchu przeznaczonych dla danego kierunku, znajdujących się najbliżej prawej krawędzi jezdni,
  2. kierującemu pojazdem kategorii N2 lub N3, zabrania się wyprzedzania pojazdu samochodowego na autostradzie i drodze ekspresowej o wyłącznie dwóch pasach ruchu przeznaczonych dla danego kierunku ruchu, chyba że pojazd ten porusza się z prędkością znacznie mniejszą od dopuszczalnej dla pojazdów kategorii N2 lub N3 obowiązującej na danej drodze.

Przypomnijmy, że zakaz nie ma zastosowania do wyprzedzania pojazdów wykonujących na drodze prace porządkowe, remontowe lub modernizacyjne - wysyłających żółte sygnały błyskowe.

Podstawa prawna:
rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 30 czerwca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń (Dz.U. z 2023 r., poz. 1256).

Źródło: https://www.transport-expert.pl

Wróć do listy

Napisz do nas

Pobierz statut spółki

Polityka prywatności

Aby zapewnić prawidłowe działanie i wygląd niniejszego serwisu oraz aby go stale ulepszać, stosujemy takie technologie jak pliki cookie oraz usługi firm Adobe oraz Google. Ponieważ cenimy Twoją prywatność, prosimy o zgodę na wykorzystanie tych technologii.

Dostosuj
Zgoda na wszystkie
Zgoda na wszystkie
Zgoda na wybrane