Ukraińcy nadal będą mogli jeździć na swoim prawie jazdy w UE

Nie ma potrzeby wymiany ukraińskich dokumentów prawa jazdy na dokumenty państw członkowskich UE. Przyspieszony kurs oraz egzamin umożliwią pracę jako kierowcy samochodów ciężarowych lub autobusów z ukraińskim prawem jazdy.

Parlament Europejski 7 lipca br. poparł propozycję pozwalającą ukraińskim uchodźcom korzystać z ich narodowych dokumentów prawa jazdy, wyłączając tym samym obowiązek wymiany dokumentów na dokumenty unijne.

Ukraińcy będą mogli nadal korzystać z ukraińskiego prawa jazdy, bez konieczności wymiany na dokumenty unijne lub zdawania nowego egzaminu.

W przypadku zgubienia lub kradzieży dokumentów, państwa członkowskie UE będą mogły wydać nowe unijne prawa jazdy, pod warunkiem weryfikacji wniosku przez odpowiednie organy ukraińskie oraz przedstawienia zaświadczenia lekarskiego.

Pod pewnymi warunkami, uchodźcy z Ukrainy, którzy pracowali jako kierowcy samochodów ciężarowych lub kierowcy autobusów, będą mogli starać się o uznanie ukraińskich certyfikatów kompetencji zawodowych. Po przyspieszonym kursie oraz egzaminie umożliwi im to pracę w UE w okresie posiadania ochrony tymczasowej i wesprze eksport towarów z Ukrainy.


Następne kroki

Projekt rozporządzenia zostanie poddany pod głosowanie w Radzie UE. Rozporządzenie wejdzie w życie pięć dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym UE.


Informacje ogólne

Obecnie nie ma zharmonizowanych ram prawnych UE dotyczących wymiany dokumentów prawa jazdy lub certyfikatów kompetencji zawodowych wydawanych przez państwa trzecie, takie jak Ukraina.

Możliwość wymiany dokumentów może być określona w ustawodawstwie krajowym lub istniejących przepisach umów dwustronnych pomiędzy UE a państwem trzecim. Niektóre kraje wymagają, aby kierowcy mieli przy sobie oficjalne tłumaczenie ukraińskiego prawa jazdy wraz międzynarodowym prawem jazdy lub wymienili je na prawo jazdy państwa UE, po sześciu miesiącach pobytu.

Źródło: Parlament Europejski Biuro w Polsce

Wróć do listy

Napisz do nas

Pobierz statut spółki