Ukraińscy kierowcy ze swoim prawem jazdy.

Ukraińscy kierowcy nadal będą mogli jeździć na swoim prawie jazdy w UE

Dobra wiadomość dla ukraińskich kierowców, ale również ogromny atut dla firm transportowych. Obywatele Ukrainy nie będą musieli wymieniać rodzimego prawa jazdy na dokument państw członkowskich Unii Europejskiej ani zdawać ponownie egzaminu na prawo jazdy. Jest to spowodowane decyzją Parlamentu Europejskiego z dn. 7 lipca br.

Projekt ustawodawczy kładzie nacisk na przyjmowanie uchodźców z Ukrainy i — w celu szybszego znalezienia zatrudnienia — ogranicza długotrwałe wymogi administracyjne stosowane zwykle w państwach członkowskich wobec kierowców z państw trzecich. Jednocześnie stanowi zoptymalizowane podejście na czas ochrony tymczasowej.

Ukraińscy kierowcy z ułatwieniami, dla wsparcia europejskiego rynku transportu drogowego.

Teraz ukraińscy kierowcy samochodów ciężarowych i autobusów,  chcący znaleźć pracę na terenie UE będą zobowiązani jedynie do zdania przyspieszonego kursu oraz egzaminu końcowego.  

To wynik poparcia projektu przez Parlament Europejski, który pozwala uchodźcom z Ukrainy korzystać z narodowych dokumentów i certyfikatów. 

Osobom, które pracowały jako kierowcy samochodów ciężarowych i autobusów przysługuje prawo do uznania ukraińskich dokumentów po odbytym kursie i pozytywnym wyniku egzaminu. Ich ukraińskie dokumenty zachowają ważność, co jest niezwykle ważne w okresie czasowej ochrony i wspieraniu eksportu towarów z Ukrainy, tamtejszą gospodarkę oraz pozytywnym wpływie na europejski transport drogowy.

Jeśli prawo jazdy zostanie zgubione lub skradzione (np. w wyniku ucieczki przed wojną), państwa członkowskie UE mogą wydać nowe, tymczasowe unijne dokumenty. Pierwszym krokiem jest weryfikacja dokumentacji w krajowym, ukraińskim elektronicznym rejestrze praw jazdy. Po sprawdzeniu wniosku przez właściwe organy ukraińskie oraz dzięki posiadaniu orzeczenia lekarskiego wniosek może być zaakceptowany.

Firma transportowa i brak przestojów.

To również optymistyczna wiadomość dla firm transportowych, którzy zatrudniają od 60 do 90% obywateli Ukrainy. Firma transportowa KOIMEX jest otwarta na ukraińskich pracowników, zapewniając komfortowe warunki pracy i wspierając osoby, które musiały uciec ze swojego kraju przed wojną. Wiemy, jak ważny jest w tej sytuacji spokój psychiczny i brak problemów ekonomicznych w codziennym życiu. Nowy projekt to zdecydowanie mniej formalności i dokumentów, a także zmniejszenie obciążeń administracyjnych. Co za tym idzie, firma transportowa obsługująca transport drogowy (w tym transport międzynarodowy) zachowa płynność i ciągłość pracy oraz nie będzie musiała mieć przestojów związanych z rekrutacją nowych pracowników (przy zamkniętych granicach nie byłoby to proste zadanie). KOIMEX stawia przede wszystkim na etykę, dlatego cieszy nas fakt, że nie będziemy musieli nikogo pozbawiać pracy ze względu na rozciągnięte w czasie ograniczenia formalne.

Kierowcy ukraińscy uzyskują przedłużenie okresu ważności swoich dokumentów.

Zwiększający się deficyt kierowców ciężarówek, problematyczny transport drogowy i ograniczenia ukraińskich portów na Morzu Czarnym, skłoniły do szukania alternatywnych połączeń logistycznych pomiędzy UE a Ukrainą. Ważnym aspektem jest transport drogowy i umożliwienie stałego dostępu tego kraju do rynków eksportowych. Warto zaznaczyć, że prawa jazdy i certyfikaty poświadczające kompetencje zawodowe mają wyszczególniony okres ważności. Z uwagi na trwającą wojnę, Ukraina może mieć trudności we wsparciu administracyjnym potrzebnym do przedłużania terminu niezbędnych dokumentów. Ta nadzwyczajna sytuacja powoduje, że władze Ukrainy mogą zadecydować o przedłużeniu ich ważności. Po uzyskaniu informacji od ukraińskiego rządu kraje UE powinny respektować ważność ukraińskich dokumentów, nawet w sytuacji kiedy przekroczyły termin urzędowego okresu ważności (przynajmniej do czasu zakończenia tymczasowej ochrony).

Podstawa prawna. Brak ujednoliconych przepisów UE.

Następnym krokiem będzie głosowanie nad rozporządzeniem w Radzie UE. Jego wejście w życie nastąpi po pięciu dniach po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym UE.

Obecnie nie ma ujednoliconych przepisów prawnych na szczeblu UE, które uznawałyby prawa jazdy lub certyfikaty poświadczające kompetencje zawodowe wydawane przez państwa spoza UE, takie jak Ukraina. Sposób wymiany dokumentów może być przewidziany w ustawodawstwie krajowym lub umowach dwustronnych zawartych między poszczególnymi państwami UE a państwem niebędącym członkiem UE. Część państw wymaga, aby kierowcy dysponowali uwierzytelnionym tłumaczeniem ukraińskiego dokumentu i posiadali międzynarodowe prawo jazdy lub wymienili swój dokument po 6 miesiącach pobytu na prawo jazdy państwa UE.

Źródło: Parlament Europejski Biuro w Polsce

Wróć do listy

Napisz do nas

Pobierz statut spółki

Polityka prywatności

Aby zapewnić prawidłowe działanie i wygląd niniejszego serwisu oraz aby go stale ulepszać, stosujemy takie technologie jak pliki cookie oraz usługi firm Adobe oraz Google. Ponieważ cenimy Twoją prywatność, prosimy o zgodę na wykorzystanie tych technologii.

Dostosuj
Zgoda na wszystkie
Zgoda na wszystkie
Zgoda na wybrane