Niemcy, Austria, Norwegia - nowe wymogi w walce z COVID-19

Niemcy, Austria, Norwegia - nowe wymogi w walce z COVID-19

NIEMCY


Jak poinformowało GITD, w Niemczech od środy 24 listopada 2021 r. zaczną obowiązywać nowe regulacje dotyczące koronawirusa SARS-CoV-2:

 • Pracownicy, właściciele i operatorzy mają wstęp do miejsca pracy (tam, gdzie nie można wykluczyć fizycznego kontaktu z innymi osobami), jeśli zostali przetestowani, wyzdrowieli lub są zaszczepieni (niemiecka zasada: 3G, angielska: TRV, EC, DCC) i jeśli obecnie nie wykazują typowych objawów lub oznak zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2.
 • Przy wejściu do miejsca pracy należy posiadać dowód szczepienia, dowód powrotu do zdrowia lub dowód negatywnego wyniku testu. Testy antygenowe mają ważność 24h, testy PCR - 48h.
 •  Należy zwrócić uwagę na wymagania dotyczące certyfikatu szczepienia, zwłaszcza w odniesieniu do dopuszczalnych szczepionek, dostępne na stronie: https://www.pei.de/impfstoffe/covid-19.
 • Naruszenie tych przepisów jest wykroczeniem i może zostać ukarane grzywną.

Należy zwrócić szczególną uwagę na regulacje w odniesieniu do miejsc pracy w sektorze logistycznym:

 •  Samochody ciężarowe, statki towarowe itp. są uważane za miejsca pracy. Zasada TRV obowiązuje również kierowców ciężarówek, którzy przyjeżdżają do fabryk, magazynów, itp., gdzie nie można wykluczyć fizycznego kontaktu z innymi osobami. Nie ma wyjątku dla krótkich kontaktów zewnętrznych podczas załadunku lub rozładunku.
 •  Niemieccy właściciele firm mają możliwość udostępnienia na miejscu  urzadzeń testowych. W takim przypadku personel bez dowodu szczepienia lub wyzdrowienia może wejść na teren zakładu w celu natychmiastowego przebadania się na miejscu. Z tego powodu wskazane jest, aby przed przybyciem na miejsce zweryfikować u niemieckich partnerów biznesowych, czy udostępniają urządzenia testowe.

Dodatkowe informacje:

 •  „dowód przetestowania” oznacza dowód braku zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 wystawiony w formie pisemnej lub cyfrowej w języku niemieckim, angielskim, francuskim, włoskim lub hiszpańskim, jeżeli badanie bazowe zostało wykonane za pomocą wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro, które są przeznaczone do bezpośredniego wykrywania patogenów koronawirusa SARS-CoV-2 i które są sprzedawane na podstawie oznakowania CE lub na podstawie specjalnego dopuszczenia udzielonego zgodnie z § 11 ust. 1 ustawy o wyrobach medycznych oraz:

  a) odbywa się na miejscu pod nadzorem osoby objętej odpowiednim środkiem ochronnym,
  b) została wykonana w ramach badań wewnątrzzakładowych w ramach środków bezpieczeństwa pracy wykonywanych przez pracowników, którzy przeszli niezbędne szkolenie lub posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie w tym zakresie,
  c) wykonywane lub nadzorowane przez usługodawcę zgodnie z art. 6 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie badań na koronawirusa.
 • Zakwaterowanie w hotelach i wizyty w restauracjach mogą być ograniczone w niektórych krajach związkowych, w zależności od lokalnego wskaźnika hospitalizacji, do osób zaszczepionych i ozdrowieńców. Dlatego zaleca się uprzednie skontaktowanie się z hotelami lub zwrócenie do partnerów biznesowych o szczegółowe informacje.

Należy ponadto mieć na uwadze, że od 24 listopada 2021 r. zarówno z dalekobieżnych jak i krótkodystansowych środków transportu publicznego można korzystać tylko wtedy, gdy pasażerowie mają zaświadczenie, że zostali przetestowani, przebyli zakażenie lub zostali zaszczepieni i noszą maskę medyczną (FFB2 lub porównywalną). Ta sama zasada dotyczy również lotów.

AUSTRIA


Wymagania dotyczące maski:

 • Maska FFP2 obowiązkowa we wszystkich pomieszczeniach zamkniętych, w tym w miejscach pracy (jeśli nie ma innych odpowiednich urządzeń ochronnych).

Ograniczenia wyjść:

 • całodniowe ograniczenia wyjść
 •  wyjątkowymi powodami opuszczenia własnego, prywatnego miejsca zamieszkania są: 
  a) unikanie bezpośredniego zagrożenia życia i mienia
  b) opieka i pomoc osobom potrzebującym wsparcia oraz realizacja praw i wypełnianie obowiązków rodzinnych
  c) zaspokojenie podstawowych potrzeb życia codziennego (niezbędne potrzeby życia codziennego, kontakt z najbliższą rodziną, ważnymi opiekunami lub partnerem życiowym lub partnerem życiowym nie mieszkającym w gospodarstwie domowym lub opieka zdrowotna partnera życiowego, w tym w drodze do szczepienia i badania na SARS-CoV-2).
 • zaspokojenie podstawowych potrzeb religijnych
 • opieka nad zwierzętami
 • cele zawodowe i edukacyjne, jeśli to konieczne
 • przebywanie na zewnątrz dla fizycznego i psychicznego relaksu
 • udział w procesach administracyjnych lub sądowych, których nie można odroczyć
 • udział w wyborach przewidzianych prawem
 • wstęp do niektórych stref klienta
 • udział w niektórych zgromadzeniach, takich jak pogrzeby lub demonstracje

Środki transportu:

 •  carpooling przez osoby spoza gospodarstwa domowego podlega wymogowi noszenia maski FFP2
 • nie jest obecnie możliwe korzystanie z autokarów i łodzi wycieczkowych

Obszary klienta, handel i usługi:

 • zakaz wstępu do lokali handlowych i usług związanych z pielęgnacją ciała, obiektów rekreacyjnych i kulturalnych
 • zakaz wstepu do miejsc wykonywania usług, które nie są związane z pielęgnacją ciała (np. wizyty u weterynarza) można wchodzić tylko po okazaniu certyfikatu 2G (zaszczepiony lub wyleczony). Klienci muszą również nosić maskę

Wyjątkiem są podstawowe obiekty usługowe, w których klienci muszą nosić maskę FFP2: 

 • apteki publiczne
 • sprzedawcy spożywczy i rolnicy zajmujący się sprzedażą bezpośrednią
 • drogerie
 • banki
 • stacje benzynowe

Miejsce wykonywania działalności zawodowej:

 • ogólne zalecenie dotyczące pracy z domu, pracownicy federalni również pracują z domu.

Gastronomia:

 • do lokali gastronomicznych można wchodzić tylko po odbiór żywności i napojów bezalkoholowych na wynos, należy nosić maskę, nie wolno spożywać w promieniu 50 m od lokalu
 • jarmarki adwentowe i bożonarodzeniowe nie są obecnie dozwolone

Hotele:

 • do hoteli można wejść tylko ze względów zawodowych. mogą z nich korzystać osoby, które z powodów zawodowych muszą podróżować i spać poza domem.

Obiekty rekreacyjne i sportowe:

 • zakaz wstępu do obiektów rekreacyjno-sportowych oraz ośrodków narciarskich.

Więcej informacji oraz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania można znaleźć na stronie https://www.sozialministerium.at

NORWEGIA


Zmiany w zasadach wjazdu do Norwegii będą obowiązywać od 26 listopada 2021 r. w odniesieniu do rejestracji i testowania. Planowany jest częściowy powrót do restrykcji, jakie wcześniej obowiązywały przy podróżach do tego kraju. Zapowiedziano m.in.:

 • obowiązek rejestracji podróży do Norwegii (dla wszystkich, również dla osób zaszczepionych) - szczegóły: https://reg.entrynorway.no/
 • obowiązek przetestowania się na granicy Norwegii (dla osób niezaszczepionych). Jeśli nie ma punktu testowania na przejściu granicznym, należy przetestować się nie później niż 24h od wjazdu do Norwegii
 • obowiązek okazania testu wykonanego 24h przed podróżą (dla osób niezaszczepionych, powyżej 18. roku życia)

Źródło: ZMPD

Wróć do listy

Napisz do nas

Pobierz statut spółki

Polityka prywatności

Aby zapewnić prawidłowe działanie i wygląd niniejszego serwisu oraz aby go stale ulepszać, stosujemy takie technologie jak pliki cookie oraz usługi firm Adobe oraz Google. Ponieważ cenimy Twoją prywatność, prosimy o zgodę na wykorzystanie tych technologii.

Dostosuj
Zgoda na wszystkie
Zgoda na wszystkie
Zgoda na wybrane