Michelin rozpoczyna cykl szkoleń kadry technicznej

W drugim tygodniu października w Centrum Serwisowym Mostki odbyło się szkolenie pracowników działu technicznego Koimex zorganizowane przez Michelin Polska.

 

Szkolenie było efektem podpisania umowy o współpracy pomiędzy Koimex a Michelin Polska.

Pierwsze szkolenie rozpoczęło cykl spotkań z kadrą techniczną i miało na celu wzmocnienie   świadomości w zakresie optymalnego doboru opon z punktu widzenia oporów toczenia, redukcji zużycia paliwa, redukcji emisji szkodliwych substancji do środowiska oraz wdrożenia dobrych praktyk w zakresie eksploatacji opon ciężarowych.

Szkolenie otworzył prezes zarządu Koimex Pan Janusz Kowalczyk.

Pozostałą część szkolenia poprowadził Pan Paweł Blaźniak z ramienia Michelin Polska, który odpowiada za projekt dostaw i zarządzania ogumieniem we flocie ciężarowej Koimex.

W pierwszej, teoretycznej części, zaprezentowane zostały typy i rozmiary opon Michelin stosowane we flocie ciężarowej Koimex. Prowadzący szkolenie szczegółowo objaśnił:

-  klasy oporów toczenia a także korzyści płynące z użytkowania opon o najniższym oporze toczenia A,
- wpływ ciśnienia w ogumieniu na zużycie paliwa, żywotność opon a także stabilność i przyczepność,
- prawidłową eksploatację, w tym rotację opon na poszczególnych osiach zestawu ciężarowego oraz pogłębianie bieżnika,
- technologię produkcji opon Michelin oraz technologię produkcji opon bieżnikowych Remix
- „cztery życia” ogumienia Michelin i wpływ na ekonomikę transportu oraz ochronę środowiska
- typowe błędy w eksploatacji opon spotykane w firmach transportowych

W drugiej, praktycznej części, zostały zaprezentowane oraz szczegółowo omówione opony eksploatowane prawidłowo oraz nieprawidłowo.

Szkoleniem objęci zostali wszyscy pracownicy działu technicznego.

W najbliższych tygodniach, odbędą się kolejne szkolenia kadry technicznej skoncentrowane na ocenie wiedzy uzyskanej z pierwszego szkolenia oraz analizie błędów eksploatacyjnych.

Współpraca Koimex oraz Michelin Polska nie ogranicza się tylko do dostaw ogumienia.

W ramach współpracy, Michelin Polska dodatkowo prowadzić będzie szkolenia kadry technicznej oraz kierowców, a także stały monitoring w zakresie dobrych praktyk eksploatacyjnych.

Wróć do listy

Napisz do nas

Pobierz statut spółki