ISO 28000 - System Zarządzania Bezpieczeństwem Łańcucha Dostaw

W dniu 09.11.2023 roku odbył się w Koimex SA audyt kontrolny w zakresie realizacji wymagań normy ISO 28000 - Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Łańcucha Dostaw.

Audyt został przeprowadzony przez audytora wiodącego Bureau Veritas Polska przy udziale pełnomocnika ds. zintegrowanego systemu zarządzania Krzysztofa Gurzyńskiego.

Celem audytu było potwierdzenie utrzymania systemu, skuteczności jego funkcjonowania oraz weryfikacja zgodności działalności firmy w odniesieniu do wymagań normy.

Audyt obejmował m.in.:- wizytę lokalną - weryfikację otoczenia zewnętrznego i wewnętrznego firmy KOIMEX S.A.

- prezentację struktury systemu: ocenę ryzyka, cele i plany bezpieczeństwa, wymagania prawe oraz ocenę zgodności z wytycznymi normy

- weryfikację dokumentacji systemowej

- weryfikację planów bezpieczeństwa zakładu i zapewnienia bezpieczeństwa realizacji usług transportowych

- weryfikację odbytych szkoleń w zakresie podnoszenia świadomości bezpieczeństwa w transporcie przez kierowców i spedytorów

- ocenę funkcjonowania procesu realizacji usług transportowych i spedycyjnych

- ocenę funkcjonowania procesu zapewnienia zasobów

Wyniki audytu potwierdziły, iż system funkcjonuje skutecznie i spełnia wymagania normy ISO 28000 w odniesieniu do wszystkich obszarów działalności firmy. Ponadto, uwzględnia proces ciągłego doskonalenia poprzez identyfikację zagrożeń, ocenę ryzyka, monitorowanie i kontrolę w ramach łańcucha dostaw.

Wróć do listy

Napisz do nas

Pobierz statut spółki

Polityka prywatności

Aby zapewnić prawidłowe działanie i wygląd niniejszego serwisu oraz aby go stale ulepszać, stosujemy takie technologie jak pliki cookie oraz usługi firm Adobe oraz Google. Ponieważ cenimy Twoją prywatność, prosimy o zgodę na wykorzystanie tych technologii.

Dostosuj
Zgoda na wszystkie
Zgoda na wszystkie
Zgoda na wybrane