e-TOLL: kara za brak lub nieznajomość nr ID urządzenia

W związku z wprowadzeniem nowego systemu do poboru opłat za przejazd po drogach KAS przypomina, że gdy kierowca nie zna podczas kontroli ID urządzenia pokładowego, zapłaci karę do 1.500 zł.

Krajowa Administracja Skarbowa podaje, że najczęściej wykrywanym naruszeniem, za które można spodziewać się kary, jest nieznajomość numeru ID urządzeń pokładowych (OBU lub ZSL).
Każdy kierowca musi znać numer referencyjny urządzenia e-TOLL (ID Biznesowe).
Jest to specjalny numer identyfikacyjny, który otrzymuje właściciel pojazdu od swojego operatora urządzeń ZSL lub OBU.
Numer podaje się podczas rejestracji urządzenia na Internetowym Koncie Klienta na stronie etoll.gov.pl.

Zgodnie z ustawą o drogach publicznych właściciel pojazdu ma obowiązek przekazać numer referencyjny urządzenia e-TOLL kierującemu pojazdem samochodowym.
Jeśli tego nie zrobi, kierowca powinien odmówić wyruszenia w trasę.

Ponadto 1.500 zł kary kierowca zapłaci także wówczas gdy tablice rejestracyjne pojazdu są nieczytelne.
Ustawa o drogach publicznych przewiduje, że kierujący pojazdem samochodowym podczas przejazdu po drogach płatnych nie może mieć na pojeździe zakrytych ani ozdobionych tablic rejestracyjnych, znaków, napisów lub przedmiotów, które ograniczają czytelność tablic, tablic rejestracyjnych w innych miejscach niż konstrukcyjnie do tego przeznaczone.

Przygotował: Marcin Biczkowski / TACHO ASYSTENT

Wróć do listy

Napisz do nas

Pobierz statut spółki