ADR - instrukcje pisemne, wzór

Przypominamy, że zgodnie z przepisem 5.4.3 Umowy ADR INSTRUKCJE PISEMNE:

  • powinny być przewożone w kabinie kierowcy, w miejscu łatwo dostępnym w formie podanej poniżej zgodnie z ich wzorem, stanowiące pomoc w razie zaistnienia wypadku podczas przewozu,
  • przed rozpoczęciem przewozu przewoźnik powinien dostarczyć załodze pojazdu instrukcje sporządzone w języku, które każdy członek załogi pojazdu może przeczytać i zrozumieć przed rozpoczęciem przewozu. Przewoźnik powinien zapewnić, aby każdy członek załogi pojazdu, którego to dotyczy, rozumiał instrukcje i potrafił je prawidłowo wykonywać,
  • przed rozpoczęciem przewozu, członkowie załogi pojazdu powinni dowiedzieć się jakie towary niebezpieczne są załadowane oraz sprawdzić w instrukcjach pisemnych, jakie czynności powinny być podjęte w razie zaistnienia wypadku lub zagrożenia,
  • forma i zawartość instrukcji pisemnych powinny odpowiadać czterostronicowemu wzorowi.

Pobierz -> ADR instrukcje pisemne, wzór

Instrukcje pisemna ADR, reguluje Dziennik Ustaw poz. 769, Umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych ADR obowiązująca od dnia 1 stycznia 2019 r.

Przygotował: Arkadiusz Fabiś / ADR FARYSZ

Wróć do listy

Napisz do nas

Pobierz statut spółki