ZARZĄDZANIE TRANSPORTEM

Zarządzanie transportem

W celu zapewnienia jak najwyższej jakości naszych usług bezustannie rozwijamy procedury oraz metody obsługi klienta. Ma to na celu zapewnienie jak największego komfortu oraz skuteczności we współpracy z nami. Dla nowych interesantów proponujemy poniższy schemat nawiązania dialogu.

SPOTKANIE


Krajowy Rejestr Długów dostrzegł naszą rzetelność płatniczą i uhonorował certyfikatem „Rzetelna Firma”.

PROJEKT OBSŁUGI KOSZTOWEJ I JAKOŚCIOWEJ


Po wstępnej rozmowie i rozpoznaniu potrzeb klienta następuje przyjmowanie zamówień oraz analiza zlecenia. Tworzeni zoptymalizowanych tras (FTL i LTL), analizowanie dostaw oraz kontakt z odbiorcami klienta w różnych strefach językowych.

RAPORTOWANIE ZDARZEŃ


Dzięki najnowszym osiągnięciom techniki klient ma możliwość śledzić swój ładunek za pomocą systemu informatycznego. Raportowanie może występować w różnorakiej formie i dotyczyć wszelkiego rodzaju zdarzeń jakie interesują klienta: pozycja ładunku, czas jazdy, czas oczekiwania oraz załadunku i rozładunku, ewentualne problemy na drodze.

PRZEKAZYWANIE DOKUMENTÓW


Klient ma możliwość natychmiastowego otrzymywania dokumentów transportowych w formie elektronicznej. Każdy pojazd jest wyposażony w skaner dokumentów, natomiast kierowca ma obowiązek wraz z zakończeniem zlecenia skanować wszystkie dokumenty i przekazywać do odpowiedniego działu firmy.

E-FAKTURA


W celu zapewnienia jak najwyższego zadowolenia klienta poprzez minimalizację biurokracji istnieje możliwość otrzymywania elektronicznego obrazu faktury w jednym z formatów do wyboru.