Transport i spedycja

Przewóz materiałów niebezpiecznych

Jesteśmy w stanie sprostać wymaganiom stawianym  kompleksowej obsłudze branży chemicznej. Każdy z naszych pojazdów jest przystosowany do przewozu materiałów niebezpiecznych. Wyszkolony personel zaproponuje Państwu optymalne rozwiązania w zakresie organizacji oraz kosztów przewozu. Zgodnie z umową europejską ADR rozdział 1.8.3 doradca DGSA czuwa nad bezpieczeństwem i zgodnością przewozu każdej przesyłki z obowiązującymi przepisami.