Transport i spedycja

Monitoring przesyłki

Dbając o ciągły rozwój technologiczny wdrożyliśmy nowoczesny system telematyczny wspierający zarządzanie transportem i logistyką. Elementami systemu są: zaawansowane oprogramowanie dostępne dla wszystkich użytkowników organizacji oraz wielofunkcyjne komputery pokładowe zainstalowane w pojazdach.


System umożliwia kontrolę realizacji zlecenia począwszy od przyjęcia przesyłki do przewozu skończywszy na dostawie przesyłki ostatecznemu odbiorcy w czasie rzeczywistym. Integracja systemu z tachografem pojazdu oraz mapą cyfrową pozwala precyzyjnie określić termin dostawy towaru. Dzięki integracji zleceń z mapą cyfrową oraz nawigacją pojazdu spedytorzy wyznaczają optymalną pod kątem kosztów oraz bezpieczną trasę przejazdu dla kierowców.

Automatyzacja procesów ogranicza czas i koszty związane z czynnościami administracyjnymi jak również minimalizuje ryzyko błędu w stosunku do tradycyjnych metod pracy.

System telematyczny rozbudowany o skaner dokumentów umożliwia transfer dokumentacji przewozowej z pojazdu do spedycji w czasie rzeczywistym.

Asystent stylu jazdy poprzez nadzór na techniką jazdy kierowców wpływa na obniżenie kosztów przewozu, zmniejszenie emisji spalin jak i zwiększenie bezpieczeństwa jazdy. System zarządzania flotą to kolejny krok ewolucyjny mający na celu wzrost wydajności pracy naszej firmy przy równoczesnej poprawie jakości usług.


System zarządzania flotą umożliwia naszym klientom:

  • całodobowe śledzenie przesyłki
  • nadzór nad czynnościami: przyjazd do miejsca załadunku / rozładunku, załadunek / rozładunek towaru
  • precyzyjne określenie terminu dostawy towaru