Wdrożenie normy ISO 45001:2018 w KOIMEX S.A.

Pod koniec I kwartału 2021, odbył się audyt certyfikujący związany z wdrożeniem normy ISO 45001:2018 w KOIMEX S.A.

Jednostka certyfikujaca  TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o. potwierdza skuteczne wdrożenie i pozytywnie oceniała funkcjonowanie procedur w KOIMEX S.A. z wymaganymi normami.

Dziękujemy przedstawicielom TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o. oraz naszym pracownikom za ogromne zaangażowanie przy wdrażaniu wdrażaniu norm.

ISO 45001:2018 – to nowa norma dotyczącą Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy (BHP).

Norma ISO 45001 reguluje zagadnienia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy, stanowi podstawę do zapobiegania wypadkom i chorobom zawodowym oraz stanowi gwarancję bezpiecznych i zdrowych miejsc pracy.
Nowa norma ISO 45001 umożliwia wprowadzanie skutecznych działań ochronnych, które przyczynią się do zapewnienia bezpieczeństwa w miejscu pracy. Czynności te jednocześnie umożliwią bezproblemowe prowadzenie działalności oraz pozwolą na podniesienie konkurencyjności Organizacji, co pozytywnie wpłynie na jej wizerunek wśród klientów i pracowników.

Podstawową zasadą działania normy ISO 45001 jest cykl PDCA: Planuj – Wykonaj – Sprawdź – Działaj (ang. Plan – Do – Check – Act). Norma ISO 45001 pomaga Organizacji w osiągnięciu zamierzonych wyników w zakresie systemu zarządzania BHP poprzez wdrożoną politykę BHP i cele uwzględniające wymagania prawne oraz informacje o ryzyku BHP.
Norma została opracowana z zamiarem stosowania jej w każdej Organizacji, niezależnie od wielkości, profilu działalności, biorąc pod uwagę różne czynniki (geograficzne, kulturowe, społeczne). Celem ISO 45001 jest wspieranie i promowanie dobrych praktyk w dziedzinie BHP, przy zachowaniu równowagi z potrzebami ekonomicznymi.

 

Źródła:
1. https://www.iso.org/obp/ui (dostęp: 24.01.2019)
2. ISO 45001:2018 – system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy – wymagania oraz wytyczne, wydanie pierwsze z 03.2018

Wróć do listy

Napisz do nas

Pobierz statut spółki