Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o transporcie drogowym oraz ustawy o czasie pracy kierowców

Prezydent 27 stycznia 2022 r. podpisał nowelizację ustawy o transporcie drogowym oraz ustawy o czasie pracy kierowców. Dzień wcześniej ostateczny kształt nowelizacji został przyjęty przez Sejm, który zaakceptował prawie wszystkie (15 z 16) poprawki wprowadzone do ustawy przez Senat. 

Wśród nich znalazły się m.in. poprawki:

  1. umożliwiające każdemu przedsiębiorcy powołanie osoby fizycznej do wykonywania zadań zarządzającego transportem,
  2. zmniejszenie liczby miejsc postojowych w bazie eksploatacyjnej z 1/2 do 1/3 pojazdów zgłoszonych do organu wydającego zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego,
  3. ograniczające poszerzenie kar przewidzianych w załącznikach do ustawy jedynie o naruszenia wynikające wprost z Pakietu Mobilności.

Takie rozwiązanie miało uchronić przewoźników przed negatywnymi konsekwencjami wynikającymi ze zmiany stanu prawnego, do którego będą się musieli dostosować w bardzo krótkim czasie.

Ustawa została skierowana do publikacji w Dzienniku Ustaw.
Przepisy ustawy zasadniczo wejdą w życie po upływie miesiąca od dnia ogłoszenia za wyjątkiem niektórych zmian, które będą wchodziły w życie w innym terminie, jak istotne zmiany dotyczące podróży służbowej kierowców, które zaczną obowiązywać od 2 lutego 2022 r

Wróć do listy

Napisz do nas

Pobierz statut spółki