Odstępstwa od czasu pracy kierowców

Od 24 października po raz kolejny będą wprowadzone pewne odstępstwa od norm czasu pracy kierowców. Będą one obowiązywały do 22 listopada. Uwaga, mimo, że powodem ich wprowadzenia będzie konieczność przewozu węgla i innych paliw stałych, to dotyczyć będą całego transportu. Innymi słowy, nie trzeba przewozić paliw, żeby z nich skorzystać. Sprawdź jak należy dokonać opisu na wykresówce – są dwie różnice!

  • Odstępstwa tylko dla węgla, czy dla wszystkich transportów?
  • Jakie limity czasu pracy kierowców wydłużono?
  • Jak dokonać opisu na wykresówce?

Podobnie jak poprzednio przyjęte regulacje związane są z nadzwyczajną sytuacją kryzysową. Tym razem chodzi jednak o brak: węgla, koksu, drewna opałowego i innych paliw stałych. Zakaz importu węgla z Rosji, spowodował konieczność sprowadzania tego opału z innych państw, przy wykorzystaniu transportu drogowego.

Odstępstwa tylko dla węgla, czy dla wszystkich transportów?
Pomimo konkretnych powodów wprowadzenia odstępstw zdecydowano się, aby mogli z nich korzystać wszyscy kierowcy poruszający się po terenie Polski, przewożący różne towary, a nie tylko paliwa stałe.

Zupełnie inaczej do tematu podeszła chociażby Francja, gdzie w związku z koniecznością szybszych i płynniejszych dostaw paliw, zdecydowano się o wprowadzeniu odstępstw tylko w przewozach paliw.

Odstępstwa tylko dla węgla, czy dla wszystkich transportów?
Pomimo konkretnych powodów wprowadzenia odstępstw zdecydowano się, aby mogli z nich korzystać wszyscy kierowcy poruszający się po terenie Polski, przewożący różne towary, a nie tylko paliwa stałe.

Zupełnie inaczej do tematu podeszła chociażby Francja, gdzie w związku z koniecznością szybszych i płynniejszych dostaw paliw, zdecydowano się o wprowadzeniu odstępstw tylko w przewozach paliw.

Kolejny wyjątek będzie w odniesieniu do przerw, zgodnie z którym należy wykonać nieprzerwaną przerwę wynoszącą co najmniej 45 minut po okresie prowadzenia pojazdu wynoszącym pięć i pół godziny, czyli o jedną godzinę dłuższym niż okres prowadzenia pojazdu określony w art. 7 rozporządzenia (WE) nr 561/2006.

Warto w tym miejscu jednak dodać, iż w takim przypadku przepisy nie przewiązują możliwości podziału przerwy, co oznacza, że w przypadku wydłużenia jazdy ciągłej powyżej 4,5 godziny do 5,5 godziny, kierowca musi zrobić całą 45 minutową przerwę.

Przewidziano też wyjątek od przepisów dotyczących odpoczynku, który powinien pozwolić kierowcom na spędzanie regularnego tygodniowego okresu odpoczynku w pojeździe, o ile jest on wyposażony w odpowiednie miejsce do spania dla każdego kierowcy i znajduje się na postoju.

Jak dokonać opisu na wykresówce?
Możliwość skorzystania z powyższych odstępstw jest warunkowy, co oznacza konieczność dokonania opisu na odwrocie wykresówki lub na wydruku.

W takich sytuacjach opis kierowcy będzie się różnił od typowych opisów stosowanych w sytuacjach awaryjnych, a mianowicie będą dwie zasadnicze różnice.

Po pierwsze - przy skorzystaniu z omawianych odstępstw podstawą prawną jest art. 14 ust. 2 rozporządzenia 561/2006, a nie artykuł 12 stosowany w różnego rodzaju sytuacjach awaryjnych.

Po drugie - będzie się różnił sam opis, który w przypadku skorzystania z art. 12 musi być sporządzony m.in. ze szczegółowym podaniem przyczyny i wskazaniem okoliczności.  Natomiast po 24 października będzie można tylko ogólnikowo powołać się np. na trudności w realizacji operacji transportowej.

Podstawa prawna:
art. 14 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z 15 marca 2006 r. w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego oraz zmieniającego rozporządzenia Rady (EWG) nr 3821/85 i (WE) 2135/98, jak również uchylającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 3820/85 (Dz. Urz. UE L 102 z 11.04.2006,  str. 1, z późn. zm.)

Wróć do listy

Napisz do nas

Pobierz statut spółki

Polityka prywatności

Aby zapewnić prawidłowe działanie i wygląd niniejszego serwisu oraz aby go stale ulepszać, stosujemy takie technologie jak pliki cookie oraz usługi firm Adobe oraz Google. Ponieważ cenimy Twoją prywatność, prosimy o zgodę na wykorzystanie tych technologii.

Dostosuj
Zgoda na wszystkie
Zgoda na wszystkie
Zgoda na wybrane