Odnowienie certyfikatu SQAS na poziomie 88%

W dniach 13-14.10.2021 r. odbył się audyt systemu bezpieczeństwa zgodnego ze standardami SQAS (Safety & Quality Assessment for Sustainability) wdrożonego w Koimex w 2018 r. 

Zespół audytorów akredytowanych przez SEFIC (Europejska Rada Przemysłu Chemicznego) potwierdził zgodność wdrożonych procedur w Koimex S.A. na bardzo wysokim poziomie z wynikiem 88 %, znacząco przewyższającym średnie wyniki uzyskiwane przez przedsiębiorstwa na terenie Europy. 
W szczególności, na uwagę zasługują poniższe kluczowe obszary działalności:

- System Zarządzania i odpowiedzialność – 100 %

- Zarządzanie Ryzykiem – 78 %

- Zasoby Ludzkie – 93 %

- Gotowość na wypadek awarii i plan działań ratunkowych w firmie – 100 %

- Analiza wydajności i ocena zarządzania – 88 %

- BBS – Program Bezpiecznej Jazdy – 100 %

- Kontrola Operacji – 94 %

- Inspekcja lokalizacji i prowadzonych operacji – 100 %

Wyniki oraz wskazówki zawarte w raportach z przeprowadzanych co 3 lata audytów zgodności z systemem oceny SQAS, a także wyniki wewnętrznych audytów w zakresie jakości, bezpieczeństwa pracy, ochrony środowiska oraz społecznej odpowiedzialności biznesu stanowią podstawę stałego doskonalenia organizacji pracy oraz rozwoju kompetencji kadry kierowniczej i personelu. 

Wdrożenie i stosowanie zasad BBS (Behavior Based Safety – Bezpieczeństwo oparte na rutynowych zachowaniach) w realizowanych operacjach transportowych z roku na rok dają wymierne rezultaty w zakresie bezpieczeństwa jazdy, ekologii oraz stale rosnącej kultury pracy naszych kierowców. 

Nieustanne podnoszenie poziomu bezpieczeństwa pracy, dbałość o środowisko naturalne, ochrona praw pracowniczych wraz z zapewnieniem możliwości rozwoju, a wreszcie drobiazgowe spełnianie wszelkich wymagań jakościowych Klientów, zaowocowało bardzo wysoką oceną SQAS co umożliwiło uzyskanie oceny zgodności z wymaganiami na poziomie 88%.

Wróć do listy

Napisz do nas

Pobierz statut spółki