Ciężarówki z węglem będą mogły jeździć w dni wolne

Ministerstwo Infrastruktury opublikowało projekt zmieniający rozporządzenie w sprawie okresowych ograniczeń oraz zakazu ruchu niektórych rodzajów pojazdów na drogach. Przewiduje ono zwolnienie transportów z węglem (koksem, brykietem i pelletem) z weekendowych zakazów ruchu.

Ciężarówki przewożące węgiel, koks i inne paliwa stałe wytwarzanych z węgla oraz brykiet i pellet - mają być wyłączone z czasowego zakazu ruchu na polskich drogach. Projektowany przepis ma celu zniesienie zakazu ruchu w dni ustawowo wolne od pracy wymienione w przepisach obowiązującego rozporządzenia a tym samym zapewnić większą elastyczność w transporcie tego surowca.

Projekt rozporządzenia zmieniającego przepisy znajduje się właśnie w konsultacjach międzyresortowych.

W związku z aktualną sytuacją na rynku węgla i innych paliw stałych resort infrastruktury chce wspomóc w ustabilizowaniu zaistniałej sytuacji. Z tych względów istnieje potrzeba wyłączenia spod okresowych ograniczeń oraz zakazu ruchu niektórych rodzajów pojazdów na drogach, tj. pojazdów używanych do przewozu węgla, koksu i innych paliw stałych wytwarzanych z węgla oraz brykietu i pelletu.

Mając na uwadze potrzebę dostarczenia jak największej ilości węgla i innych paliw stałych, które stanowią główne źródła ogrzewania wykorzystywane przez gospodarstwa domowe, zasadnym wydaje się zmiana przepisów rozporządzenia.

Projektowana regulacja umożliwi wszystkim podmiotom wykonującym operacje transportowe realizowane pojazdami i zespołami pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 12 ton.

Projektowane rozporządzenie wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Termin wejścia w życie projektowanego rozporządzenia wynika z występowania szczególnej sytuacji związanej z aktualną sytuacją energetyczną w kraju. Takiego terminu wejścia w życie projektowanego rozporządzenia wymaga ważny interes państwa.

Źródło: Transport-expert.pl

Wróć do listy

Napisz do nas

Pobierz statut spółki